دانش بنیان کالا

مشارکت موثرشرکت‌های توانمند ایرانی در نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق

رایزن بازرگانی ایران در عراق نمایشگاه اختصاصی ایران در این کشور را بعنوان اولین حرکت اثرگذار ایران بعد از آغاز کنفرانس کویت برای بازسازی عراق و نقطه عطفی در جهت‌گیری مناسب بخش خصوصی ایران برای توسعه و نوسازی صنایع عراق و افزایش مشارکت در طرح های سرمایه گذاری توصیف کرد.

لینک منبع

پیام بگذارید

Language »