دانش بنیان کالا

نشست های مشترک رایزنان بازرگانی در نمایشگاه مواد غذایی شیراز

نشست های مشترک رایزنان و بازرگانان در حاشیه نمایشگاه مواد غذایی شیراز در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.

لینک منبع

پیام بگذارید

Language »