منوی دسته بندی

گواهی نامه ها و مجوزات

مجوزات و گواهی نامه های شرکت دانش بنیان کالا

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

مجوز تائیدیه دانش بنیان
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری

کارگزار فن بازار ملی ایران

مجوز فعالیت در حوزه کشاورزی

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزار ستاد توسعه فناوری نانو