Uncategorized @fa

قدامات بازاریابی در پاویون ها

اقدامات قبل از نمایشگاه
 ارزیابی و سنجش اعلام آمادگی شرکت‌ها جهت حضور در نمایشگاه بر مبنای مدل ERA
 انتخاب شرکت‌ها بر مبنای توانمندی و پیشنهاد اجرای گام‌های توانمندسازی با هدف ایجاد آمادگی حضور در نمایشگاه
 برنامه‌ریزی و معرفی محصولات و توانمندی‌ها و دعوت از متخصصین و علاقه‌مندان و افراد کلیدی به بازدید از نمایشگاه
 هماهنگی نشست‌ها و جلسه‌های مذاکره تجاری قبل از نمایشگاه
 آموزش شرکت‌ها جهت حضور موثرتر در نمایشگاه
 هماهنگی جهت دعوت از افراد و شخصیت‌ها در زمان برگزاری نمایشگاه
 غرفه‌سازی و غرفه‌آرایی متناسب با نیازهای کسب‌وکار و در راستای تاثیرگذاری بهتر و موثرتر بر مخاطب
 ایجاد ابزارهای تبلیغاتی جهت ترویج و معرفی شرکت‌های حاضر در پاویون با بهترین استاندارد و بر مبنای برنامه‌ریزی مدون

اقدامات زمان برگزاری
 حضور در برخی از جلسه‌های عمومی به همراهی شرکت‌های منتخب
 اجرای مباحث اجرایی غرفه و لجستیک
 راهنمایی شرکت‌ها در راستای استفاده درست و موثر از فضای نمایشگاهی

اقدامات بعد از نمایشگاه
 برگزاری نشست های انتقال تجربه و پیگیری مذاکرات
 دریافت دستاوردها و ارایه مشاوره در خصوص امکان ایجاد فضاهای کاری

fa_IRفارسی