آموزش, اخبار داخلی

بخش اول

صادرات ; عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . 
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید . 

شرایط صادرات : 
1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است . 
2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن . 
3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است . 
4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است . 

اصول و قواعد صادرات 
یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است . 
بازار سه اصل دارد : 
1.هیچ چیز ثابت نیست . 
2.هیچ کس کامل نیست . 
3.هیچ چیز مطلق نیست . 

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند : 
1.تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات 
2.تعهد داشتن به صادرات 
3.تعلق داشتن به صادرات 
4.تداوم داشتن در امر صادرات 
5.تحول داشتن در امر صادرات 

fa_IRفارسی
en_USEnglish ru_RUРусский fa_IRفارسی