برگزاری پاویون های صادراتی

 • در این خدمت گروه طبق قراردادی که با مجموعه ای از شرکتهای تولید کننده منعقد می نماید در قالب یک غرفه مشترک در یک نمایشگاه تخصصی، زیر ساختهای اولیه را آماده می نماید تا شرکتها حضور یابند و به ارائه و بازاریابی محصولاتشان بپردازند.
 • همچنین گروه میتواند به عنوان نماینده شرکت در نمایشگاه مورد نظر بازاریابی و ارائه محصولات را بر عهده بگیرد.

 • ارزیابی و سنجش اعلام آمادگی شرکت‌ها جهت حضور در نمایشگاه بر مبنای مدل ERA
 • انتخاب شرکت‌ها بر مبنای توانمندی و پیشنهاد اجرای گام‌های توانمندسازی با هدف ایجاد آمادگی حضور در نمایشگاه
 • برنامه‌ریزی و معرفی محصولات و توانمندی‌ها و دعوت از متخصصین و علاقه‌مندان و افراد کلیدی به بازدید از نمایشگاه
 • هماهنگی نشست‌ها و جلسه‌های مذاکره تجاری قبل از نمایشگاه
 • آموزش شرکت‌ها جهت حضور موثرتر در نمایشگاه
 • هماهنگی جهت دعوت از افراد و شخصیت‌ها در زمان برگزاری نمایشگاه
 • غرفه‌سازی و غرفه‌آرایی متناسب با نیازهای کسب‌وکار و در راستای تاثیرگذاری بهتر و موثرتر بر مخاطب
 • ایجاد ابزارهای تبلیغاتی جهت ترویج و معرفی شرکت‌های حاضر در پاویون با بهترین استاندارد و بر مبنای برنامه‌ریزی مدون
 • حضور در برخی از جلسه‌های عمومی به همراهی شرکت‌های منتخب
 • اجرای مباحث اجرایی غرفه و لجستیک
 • راهنمایی شرکت‌ها در راستای استفاده درست و موثر از فضای نمایشگاهی
 • برگزاری نشست های انتقال تجربه و پیگیری مذاکرات
 • دریافت دستاوردها و ارایه مشاوره در خصوص امکان ایجاد فضاهای کاری

پاویون های برگزار شده

fa_IRفارسی