نشست های تخصصی B2B

هدف از برگزاری نشستهای تخصصی b2b هرآنچه که بتواند امورات خرید و فروش را سرعت و سهولت بیشتری ببخشد از قبیل شرکا و خدمات مرتبط با تجارت همچون تأمین کنندگان، خریداران، حمل و نقل ، پشتیبانی، سرویس‌های بازرسی، کاربری‌های نرم‌افزار و غیره را امکان پذیر می کند .
در این نشستها شرکتها با مشتریان و خریداران خود به صورت چهره به چهره بروی جزئی ترین موضوعات مذاکره می نمایند تا بتوانند بازاریابی خود را به بهترین نحو ممکن پیش ببرند.

نشست های برگزار شده

 • 1- نشست تخصصی بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه در گرجستان

  2- نشست تخصصی بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه در قرقیزستان

 • 1- نشست b2b  در گرجستان

  2-نشست b2b  در قرقیزستان

  کتابچه سفر به قرقیزستان

  کتابچه سفر

  تمامی گزارشات در کتابچه سفر قرار گرفته است
fa_IRفارسی